مجوز تهاتر مطالبات برخی از شرکت‌های دولتی باسازمان امور مالیاتی

مجوز تهاتر مطالبات برخی از شرکت‌های دولتی باسازمان امور مالیاتی
مجوز تهاتر مطالبات برخی از شرکت‌های دولتی با بدهی همان شرکت‌ها به سازمان‌های خصوصی سازی و مالیاتی صادر شد

به گزارش ایبِنا، در بخشی از این ابلاغیه که به امضای اسحاق جهانگیری؛ ‌ معاون اول رییس جمهور است، آمد: مطالبات شرکت های موننکو ایرانِ گهر انرژی سیرجان، ساخت و بهره برداری انرژی نوین، سبا نوین و تولید برق عسلویه مپنا از شرکت های دولتی ذیربط با بدهی همان شرکت ها به سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور به مبلغ پانصد و شصت و سه میلیارد و چهارصد و نود و هشت میلیون و هفتاد و شش هزار و سیصد و پنج ریال تهاتر می شود.