تمدیدمهلت ارسال صورت معاملات فصلی بهاروتابستان۹۶

تمدیدمهلت ارسال صورت معاملات فصلی بهاروتابستان۹۶
با توجه به موافقت به عمل آمده، مهلت ارسال اطلاعات صورت معاملات فصلی مربوط به سال ۱۳۹۶ تمدید گردید.

ا توجه به موافقت به عمل آمده، مهلت ارسال اطلاعات صورت معاملات فصلی مربوط به سال ۱۳۹۶ تمدید گردید.

 

اطلاعات تکمیلی، متعاقبا اعلام خواهد گردید.

سازمان امور مالیاتی کشور 

نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ 
icon برچسب ها: