استخدام حسابدار در آق قلا

استخدام حسابدار  در آق قلا
استخدام حسابدار
از دو نفر حسابدار جهت همکاری در شرکت مالی و حسابداری دعوت بعمل میاید.
1 :حسابدار با 32 سال سابقه کار
2 :یک نفر کاراموز حسابداری
با شماره 09116464838 از طریق پیامک تماس حاصل گردد.
مهلت تا :96/8/19