استخدام حسابدار در گرگان

استخدام  حسابدار در گرگان
استخدام حسابدار
صرافی واقع در شهر گرگان جهت تکمیل نیروی انسانی به یک نفر حسابدار با سابقه فعالیت در امور صرافی نیازمند است .
لطفا روزمه خود را به شماره ذیل تلگرام کنید .
شماره تلگرام :09111564067
مهلت تا :96/8/27