لزوم داشتن حداقل ۲۰ سال خدمت در مشاغل سخت و زیان‌آور برای بازنشستگی پیش از موعد

لزوم داشتن حداقل ۲۰ سال خدمت در مشاغل سخت و زیان‌آور برای بازنشستگی پیش از موعد
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت مبنی بر لزوم داشتن حداقل ۲۰ سال خدمت در مشاغل سخت و زیان‌آور برای بازنشستگی پیش از موعدصادرشد.

مطابق تبصره (۱) بند (۵) آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب سال ۱۳۶۸، اگر کسی حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت تمام بود و #دو_سوم آن در مشاغل سخت و زیان‌آور بوده می‌تواند تقاضای بازنشستگی کنند؛

هر چند این امر از باب مساعدت بوده ولی چون مغایر قانون است و اشخاص باید عین ۲۰ سال خدمت را در مشاغل سخت و زیان‌آور اشتغال داشته باشند و نه دو سوم آن را، بنابراین، حکم به ابطال آن داده شد.