استخدام حسابدار وحسابرس

استخدام حسابدار  وحسابرس
استخدام حسابدار
ثبت نام آزمون کارشناسی رسمی دادگستری سال 96
شرایط احراز :حسابداری وحسابرسی
مدرک تحصیلی :حداقل کارشناسی
مهلت ثبت نام :8 بهمن 96