استخدام حسابدار آقا /خانم در گرگان

استخدام حسابدار آقا /خانم در گرگان
استخدام حسابدار
رستوران بازار در گرگان جهت افزایش نیرو به حسابدار خانم یا آقا باتجربه نیازمند است .
شماره تماس :09032430300     ----   09357303232
مهلت تا :96/10/25