استخدام حسابدار خانم در علی آباد

استخدام حسابدار خانم در علی آباد
استخدام حسابدار
به یک حسابدار خانم جهت کار مصالح ساختمانی نیازمندیم 
ساعت کار :8 تا 2 
حقوق :300 هزار تومان
شماره تماس :09111715125
مهلت تا :96/12/15