استخدام حسابدار خانم در گرگان

استخدام حسابدار خانم در گرگان
استخدام حسابدار
یک شرکت تولید کننده مواد غذایی معتبر واقع در گرگان جهت تکمیل کادر نیروی انسانی خود نیاز به تخصصهای ذیل با شرایط ومزایای مناسب دارد 
حسابدار :
داشتن حداقل لیسانس حسابداری
داشتن حداقل 7 سال تجربه در واحدهای صنعتی
آشنایی و تجربه در حسابداری صنعتی
آشنایی با نرم افزار های همکاران و راهکاران سیستم
تسلط به نرم افزار office
رزومه خود را به آدرس زیر ایمیل کنند
job96.sh@gmail.com
مهلت تا :96/12/17