استخدام حسابدار خانم در گرگان

استخدام حسابدار خانم در گرگان

به یک حسابدار خانم با ظاهر مناسب آشنا به نرم افزار آسان جهت کار در شرکت فون کالا نیازمندیم 
شماره تماس :09111713710
مهلت تا :96/12/20