استخدام حسابدار خانم در گنبد

استخدام حسابدار خانم در گنبد
استخدام حسابدار
شرکت پخش هلاکویی به یک منشی خانم توانا در بازاریابی تلفنی و آشنا به نرم افزار حسابداری هلو با روابط عمومی بالا نیازمند میباشد.
ساعت کاری :دو شیفت صبح 8 الی 14 و بعدظهر 16 الی 20
شماره تماس :01733238053
شماره همراه :09117546879
مهلت تا :97/7/3/15