استخدام حسابدار آقا /خانم در استان مازندران (بابل وحومه )

استخدام حسابدار آقا /خانم در استان مازندران (بابل وحومه )
استخدام حسابدار
گروه شرکتهای صنایع غذایی کاسپین جهت تکمیل پرسنل خود در استان مازندران ،شهرستان بابل وحومه از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری مینماید.
حسابدار : 
مسلط به حسابداری بازرگانی و فروش 
حداکثر سن 35 سال 
دارای مدرک کارشناسی حسابداری یا بالاتر
دارای تجربه کار حسابداری (حداقل 2 سال )
حسابدار صنعتی :
حداکثر سن 35 سال 
دارای مدرک کارشناسی حسابداری یا بالاتر 
دارای تجربه کار حسابداری (حداقل 2 سال )
شماره تماس : 01132476372   ----   09114576961
info@pmrwin.com