استخدام حسابدار خانم درتقی آباد

استخدام حسابدار خانم درتقی آباد
استخدام حسابدار
به یک حسابدار خانم برای کار در سنگ شکن نیازمندیم.
ساعت کاری :8 الی 16
میزان حقوق :یک میلیون بیمه بعد از 3 ماه 
شماره تماس :09112713427
مهلت تا :97/4/10