استخدام حسابدار خانم در گرگان

استخدام حسابدار خانم در گرگان
استخدام حسابدار
فروشگاه مواد غذایی واقع در خیابان شهید رجایی به یک خانم مجرد آشنا به سیستم نرم افزاری کامپیوتر جهت

امور حسابداری نیازمند است.

ساعت تماس : 9 الی 13

شماره تماس : 4075-375-0911

شماره تماس :0173243228