:: شرکت/ معرفی شرکت/ اساتید

اساتید

احمد کیاء
1 :کارشناس ارشد حسابداری
2 :مشاوره مالیاتی بیش از 50شخص حقوقی 
3:مشاوره ومجری پروژه های بزرگ مالی در شرکتهای تولیدی وبازرگانی وپیمانکاری وخدماتی
4 :عضو انجمن حسابداران خبره
5 :عضو جامعه حسابداران رسمی ایران 
6 : رئیس هیات مدیره شرکت کیمیا محاسب پرتو
7 :بیش از 24 سال سابقه حرفه ای حسابداری 
8 :مدرس گارگاههای نبوغ حسابداری 

منوچهر شاحسينی زاده
1 :کارشناس ارشد حسابداري 
2 :مدير مالي شرکتهاي تولیدی
3 :عضو انجمن حسابداران خبره ايران
4 :مدير عامل شرکت کيميامحاسب پرتو 
5 :مبتکر وطراح دوره هاي نبوغ حسابداري
6 :مشاوره مالی و مالياتي اشخاص حقوقي وحقيقي